Til innhold

Hvordan utbedre drenering, og hvordan er prosessen?

Publisert:06.01.2020

Ved å utbedre dreneringen vil du ikke bare øke komforten i hjemmet ditt, det vil også ha en positiv innvirkning på både økonomi og uteområde.

I denne artikkelen skal vi forklare i enkle steg hvordan hele prosessen normalt foregår. Ingen prosjekter er like, men det er noen hovedpunkter som går igjen for de fleste av dem.

Beskrivelse av prosessen:

 • Befaring: Prosessen starter med en befaring hvor avdekker dagens drenering struktur, hvor tilsig av vann i terreng fungerer og hvordan en optimalt dreneringsløsing kan utbedres. Hvordan stand grunnmuren er i og finner en egnet dreneringsløsning. Den løsningen som passer best for grunnmur og for tomt skal avdekkes her.

  Prosess:
 • Estimering og tilbud: Deretter tar vi med oss informasjonen inn på tegnebordet og estimerer prosjektet både i forhold til tidsbruk og kostnader. Tilbudet sendes deretter ut til kunde for godkjennelse.
 • Godkjennelse av tilbud og igangsettelse av prosessen: Når tilbudet er godkjent setter vi i gang prosessen her hos oss og avtaler dato for prosjektstart og fremdriftsplan. Vi tar oss av alle søknader og kontakt med aktuelle etater.
 • Tidsbruk drenering: Dette tar normalt 5-14 dager for en enebolig.
 • Prosessen rundt dreneringen starter med å kjøre på plass gravemaskin og utstyr. Da har vi planlagt en rute hvor graveren kommer frem til dreneringområde, fortrinnsvis begynner vi å grave ved drensledningen sitt høyeste punkt. Det vil i første omgang flyttes på busker, fjerne stein belegg eller gjøre andre eventuelle tiltak for å bedre fremkommeligheten. Dette er selvfølgelig avtalt på forhånd. Selve grøften som graves skal være 30-50 cm. Det vil normalt tildekkes med stedlig masse, og vi legger gjerne på gress, grus eller annet slik at det glir inn i miljøet og blir ikke synlig i ettertid. Dybden på dreneringgrøften avhenger av dybde på grunnmur, grunnforhold og type grunnmursåle og normalt må vi 20-30 cm nedenfor grunnmuren for at drensrør legges korrekt.
 • Graving av dreneringsgrøft
 • Demontering av gammel drenering og evnt pussing av tjærebelegg
 • Montering av isolasjonsplater og filter duk
 • Påfyll av drenerende masse og oppmåling av dreneringgrøftens helling.
 • Montasje av drensledning
 • Igjenfylling, rydding og generell tilbakeføring. Det skal være minst 3 meter med helling vekk fra grunnmur i overflaten.
 • Ferdig drenering med dokumentasjon og garantibevis.

  Vi som en stor mellomstor organisasjon har mulighet til å koordinere arbeidet for å effektivisere installasjons tiden.

Må jeg være hjemme under prosjektperioden?

Nei, i utgangspunktet trenger du ikke være hjemme under prosjektperioden, men vi trenger tilgang til boligen din dersom vi skal utdrede fuktproblemer inne i boligen. Erfaringsmessig vil mye av dreneringsarbeidet foregå i tidsrom når ingen i husstanden er hjemme. I alle tilfeller bør vi ha en kontaktperson hos dere som enkelt kan nås på telefon til en hver tid.

Hva med dokumentasjon og søknader?

Vi tar for oss alle søknader både før og etter prosjektet, herunder gravemelding og kabelpåvisning av infrastruktur fra kjente offentlige og kommersielle netteiere. Dette ved behov.

Del på: